299 marta ko'rildi
Nashr etilgan 08/08/2018 - 15:52

Asosiy funksiyalari

FUNKSIYALARI

Hududiy boshqarma o‘ziga yuklangan vazifalarga muvofiq quyidagi funksiyalarni amalga oshiradi:

  1. a) hududning makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarini prognozlashtirish va kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqish yo‘nalishida:

hududni iqtisodiy va ijtimoiy rivojlantirish darajasini tizimli tahlil qiladi;

mavjud nomutanosibliklarni, zaxiralarni va ishlab chiqarishga jalb etilmagan mineral-xom ashyo resurslarini, mehnat va ishlab chiqarish salohiyatini aniqlash ishlarini olib boradi;

mamlakatni rivojlantirishning maqsadlari va ustuvor vazifalaridan kelib chiqqan holda, hudud iqtisodiyotini yanada isloh qilish, barqaror va mutanosib rivojlantirish yuzasidan takliflar ishlab chiqadi;

hududni kompleks rivojlantirish, shuningdek tarkibiy qayta o‘zgartirishlarni chuqurlashtirish va hudud iqtisodiyotini diversifikatsiyalash bo‘yicha qisqa muddatli, o‘rtacha muddatli va uzoq muddatli dasturlarni ishlab chiqadi;

hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning joriy darajasi, kompleks rivojlantirish bo‘yicha tasdiqlangan dasturlar va hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy parametrlari prognozlari bajarilishi bo‘yicha tahliliy materiallar tayyorlaydi;

hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish asosiy ko‘rsatkichlarining doimiy monitoringini amalga oshiradi;

  1. b) sanoat va ishlab chiqarishni mahaliylatirishni rivojlantirish yo‘nalishida:

sanoat mahsulotlarining raqobatbardoshli turlarini, shu jumladan mahalliylashtiriladigan mahsulotlarni ishlab chiqarishni ta’minlaydigan industrial siyosatni amalga oshirishning asosiy yo‘nalishlari va yo‘llarini kompleks, tizimli tahlil qiladi;

hududning sanoat salohiyatini jadal rivojlantirish, mineral-xom ashyo va qishloq xo‘jaligi xom ashyosini sanoat yo‘li bilan yanada chuqur qayta ishlash bo‘yicha yangi yuqori texnologik ishlab chiqarishlarni tashkil etish bo‘yicha takliflar tayyorlaydi;

yuqori qo‘shilgan qiymatli raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etish, shuningdek ishlab chiqariladigan mahsulotlarning, jumladan mahalliylashtirilgan mahsulotlarning hajmini ko‘paytirish va turlarini kengaytirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqadi;

sanoat salohiyatini rivojlantirishga yo‘naltirilgan hududiy investitsiya dasturlarini ishlab chiqadi va ularni amalga oshirilishi, yangi ishlab chiqarishlarni qurish va o‘z vaqtida ishga tushirish hamda ishlab turganlarini modernizatsiyalash ustidan doimiy monitoring olib boradi;

investitsiya dasturlariga, sanoatni rivojlantirish dasturlariga kiritish uchun mahalliylashtiriladigan va eksportga yo‘naltirilgan ishlab chiqarishlar, shu jumladan ularni ilg‘or, resurslarni tejaydigan va energiya jihatidan samarali texnologiyalar asosida modernizatsiyalash, texnik va texnologik jihatdan qayta jihozlash bo‘yicha takliflar tayyorlaydi;

sanoatni rivojlantirishga oid Hukumat qarorlarining amalga oshirilishi ustidan doimiy monitoring olib boradi va tahlil ishlarini amalga oshiradi;

energiyaning tiklanadigan manbalaridan, shu jumladan yoqilg‘ining muqobil va past sortli turlaridan foydalangan holda energetika qurilmalarini sanoatda foydalanishga joriy etish bo‘yicha takliflar ishlab chiqadi;

sanoatni rivojlantirishning holati, shu jumladan mahalliylashtirish, energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlarini amalga oshirish yakunlari bo‘yicha tahliliy materiallar tayyorlaydi;

  1. v)ishlab chiqarish, muhandislik-kommunikatsiyalari,transport va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish yo‘nalishida:

qurilish kompleksi, ishlab chiqarish, muhandislik-kommunikatsiyalari, transport va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirishni kompleks va tizimli tahlil qiladi;

hududiy investitsiya dasturlarini ishlab chiqadi va ular ijrosi monitoringini yuritadi;

ishlab chiqarish, muhandislik-kommunikatsiyalari, transport va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish bo‘yicha investitsiya dasturlari va Hukumat qarorlari bajarilishining doimiy monitoringini olib boradi va uni tahlil qiladi;

ishlab chiqarish, muhandislik-kommunikatsiya, transport va ijtimoiy infratuzilmani, shuningdek kommunal sohani (suv ta’minoti, kanalizatsiya, issiqlik ta’minoti, sanitariya jihatidan tozalash) rivojlantirish bo‘yicha qisqa muddatli va o‘rtacha muddatli dasturlarga kiritish uchun takliflar ishlab chiqadi;

pudrat tashkilotlarini mutanosib rivojlantirish va ularning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash bo‘yicha takliflar ishlab chiqadi;

transport xizmati ko‘rsatishni rivojlantirish, ko‘rsatilayotgan uy-joy-kommunal xizmatlar darajasi va sifatini tubdan oshirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqadi;

qurilish kompleksi, ishlab chiqarish, muhandislik-kommunikatsiya, transport va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish dasturlarining amalga oshirilishi yakunlari bo‘yicha tahliliy materiallar tayyorlaydi;

  1. g)ijtimoiy rivojlantirish, demografiya, aholi bandligi i xizmat ko‘ratishyo‘nalishida:

hudud aholisining demografik jarayonlarini va jins-yosh tarkibini, ularning bandligi darajasi va tarkibini, ta’lim, sog‘liqni saqlash, madaniyat va sport tarmoqlarini, aholi hayoti darajasini, shuningdek madaniy-ma’rifiy ishlar sohasidagi ishlarning holatini tizimli tahlil qiladi;

aholining yashash darajasi va sifatini oshirish, aholi daromadlari o‘sishini ta’minlash, xarid qobiliyati darajasini oshirish va ichki iste’mol bozorini to‘ldirish masalalari bo‘yicha takliflar ishlab chiqadi;

aholiga tibbiy, ta’lim va ijtimoiy-madaniy xizmat ko‘rsatishni yanada takomillashtirish, aholining alohida toifalarini manzilli ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash va himoya qilishni rivojlantirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqadi;

oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarida mutaxassisliklar nomenklaturasini takomillashtirish va o‘zgartirish, shuningdek oliy ma’lumotli mutaxassislarga bo‘lgan real ehtiyojdan kelib chiqqan holda oliy ta’lim muassasalariga o‘qishga qabul qilish parametrlari bo‘yicha takliflar ishlab chiqadi, o‘rta-maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalariga qabul parametrlarini shakllantirishda ishtirok etadi;

mehnat bozorini rivojlantirish va tartibga solish, aholi bandligini ta’minlash, demografik omillarni va hudud iqtisodiyotini rivojlantirish istiqbollarini hisobga olgan holda ishga joylashtirishning ilg‘or shakllarini joriy etish bo‘yicha takliflar ishlab chiqadi;

sport-sog‘lomlashtirish xizmatlari ko‘rsatish sifatini oshirish, madaniy dam olish muassasalari faoliyatini rivojlantirish bo‘yicha takliflar tayyorlaydi;

xizmat ko‘rsatish sohasini rivojlantirish, ko‘rsatilayotgan xizmatlar ro‘yxatini kengaytirish va sifatini oshirish bo‘yicha takliflar tayyorlaydi, xizmat ko‘rsatish sohasini rivojlantirishga oid dasturlarni ishlab chiqadi va ular ijrosi monitoringini yuritadi;

ta’lim, sog‘liqni saqlash, madaniyat va sport tarmoqlarini rivojlantirish dasturlarini, aholi bandligini ta’minlash va xizmat ko‘rsatish dasturlarini amalga oshirish yakunlari bo‘yicha, shuningdek demografik jarayonlar dinamikasi va aholi hayoti darajasito‘g‘risidagi tahliliy materiallarni tayyorlaydi.

 


conv
conv
phone