Kun hikmati

21/06/2021
1

Baxt sog‘liqqa o‘xshaydi: u bor bo‘lsa, payqamaysan. Ivan Turgenev, Rus yozuvchisi Kuningiz xayrli va fayzli bo‘lsin, azizlar!....

Batafsil

10/06/2021
9

Illat izlaganga illatdir dunyo, G‘urbat izlaganga g‘urbatdir dunyo. Kim neni izlasa topgay begumon, Hikmat izlaganga hikmatdir dunyo. Sadriddin Salim BUXORIY Kuningiz xayrli va fayzli bo‘lsin, azizlar!....

Batafsil

09/06/2021
13

Mukammallikka erishish uchun uch narsani bulg‘amang: –Qalbni; –Tilni; –Ko‘zni. Uch narsadan parhez qiling: –Gunohdan; –Afsusdan; –Faryoddan. Arastu, Yunon faylasufi. Kuningiz xayrli va fayzli bo‘lsin, azizlar!....

Batafsil

08/06/2021
12

Kim astoydil istasa — imkoniyat topadi, kim istamasa — sabab axtaradi. Suqrot, Yunon faylasufi. Kuningiz xayrli va fayzli bo‘lsin, azizlar!....

Batafsil

04/06/2021
20

Bolalaringizga odob beringlar va odoblarini chiroyli qilinglar. Hadis Kuningiz xayrli va fayzli bo‘lsin, azizlar!....

Batafsil

03/06/2021
17

Нафъинг агар халққа бешакдурур билки, бу нафъ ўзунгга кўпракдурур. Алишер Навоий Кунингиз хайрли ва файзли бўлсин, азизлар!....

Batafsil

02/06/2021
28

Ўзимни ёмон ишдан тийишга қурбим етмайди, дейиш — одам ўзини одам эмас, ҳатто ҳайвон ҳам эмас, балки буюм деб тан олиши билан баробардир. Лев Толстой, улуғ рус ёзувчиси. Кунингиз хайрли ва файзли бўлсин, азизлар!....

Batafsil

01/06/2021
26

Hayotda uch narsani ehtiyot qilib ishlating: –Qadamni; –Qalamni; –Qasamni. Uch narsani ishga soling: –Aqlni; –Himmatni; –Sabrni. ARASTU, qadimgi Yunon faylasufi Kuningiz xayrli va fayzli bo‘lsin, azizlar!....

Batafsil

conv
conv
phone