Kun hikmati

23/07/2021
29

Kimki bir ko‘ngli buzug‘ning xotirin shod aylagay, Oncha borkim, Ka'ba vayron bo‘lsa, obod aylagay. Alisher Navoiy....

Batafsil

19/07/2021
34

Qaysi bir millatning ona tili o‘z hojatini o‘tayolmay, boshqa yot tillar oldida mag‘lubiyatga uchrab tiz bukar ekan, unday millat ko‘p uzoqlamayoq, insoniy huquqlaridan ajragan holda hayot daftari ustiga inqiroz qalami chekilishi shubhasizdir. Unday milla.......

Batafsil

30/06/2021
46

Yomon ham o‘tar, yaxshi ham — yaxshi bil, Seni yaxshi nom birla yod etsin el. Sa'diy Sheroziy Kuningiz xayrli va fayzli bo‘lsin, azizlar!....

Batafsil

21/06/2021
53

Baxt sog‘liqqa o‘xshaydi: u bor bo‘lsa, payqamaysan. Ivan Turgenev, Rus yozuvchisi Kuningiz xayrli va fayzli bo‘lsin, azizlar!....

Batafsil

10/06/2021
79

Illat izlaganga illatdir dunyo, G‘urbat izlaganga g‘urbatdir dunyo. Kim neni izlasa topgay begumon, Hikmat izlaganga hikmatdir dunyo. Sadriddin Salim BUXORIY Kuningiz xayrli va fayzli bo‘lsin, azizlar!....

Batafsil

09/06/2021
65

Mukammallikka erishish uchun uch narsani bulg‘amang: –Qalbni; –Tilni; –Ko‘zni. Uch narsadan parhez qiling: –Gunohdan; –Afsusdan; –Faryoddan. Arastu, Yunon faylasufi. Kuningiz xayrli va fayzli bo‘lsin, azizlar!....

Batafsil

08/06/2021
55

Kim astoydil istasa — imkoniyat topadi, kim istamasa — sabab axtaradi. Suqrot, Yunon faylasufi. Kuningiz xayrli va fayzli bo‘lsin, azizlar!....

Batafsil

04/06/2021
83

Bolalaringizga odob beringlar va odoblarini chiroyli qilinglar. Hadis Kuningiz xayrli va fayzli bo‘lsin, azizlar!....

Batafsil

03/06/2021
77

Нафъинг агар халққа бешакдурур билки, бу нафъ ўзунгга кўпракдурур. Алишер Навоий Кунингиз хайрли ва файзли бўлсин, азизлар!....

Batafsil

02/06/2021
91

Ўзимни ёмон ишдан тийишга қурбим етмайди, дейиш — одам ўзини одам эмас, ҳатто ҳайвон ҳам эмас, балки буюм деб тан олиши билан баробардир. Лев Толстой, улуғ рус ёзувчиси. Кунингиз хайрли ва файзли бўлсин, азизлар!....

Batafsil

conv
conv
phone