1700 marta ko'rildi
Nashr etilgan 22/12/2018 - 14:59

O‘zbekiston Respublikasi bilan Yevropa Ittifoqi o‘rtasi daenergetika sohasidagi hamkorlik to‘g‘risidagi anglashuv memorandumini amalga oshirish bo‘yicha uchinchi majlis yuzasidan press-reliz

O‘zbekiston Respublikasi bilan Yevropa Ittifoqi o‘rtasi daenergetika sohasidagi hamkorlik to‘g‘risidagi anglashuv memorandumini amalga oshirish bo‘yicha uchinchi majlis yuzasidan press-reliz

 

2018-yil 14-dekabr kuniToshkentshahridagi “CityPalaceHotel” mehmonxonasidaIqtisodiyotvazirligitomonidanO‘zbekistonRespublikasibilanYevropaIttifoqio‘rtasidaenergetikasohasidagihamkorlikto‘g‘risidagianglashuvmemoranduminiamalgaoshirishbo‘yichauchinchimajlistashkiletildi.

MajlisishidaYevropaIttifoqidan 14 nafarvaO‘zbekistonningvazirlikvamuassasalaritomonidan 20 nafarvakilqatnashdi.

TomonlarO‘zbekistonRespublikasibilanYevropaIttifoqio‘rtasidagisavdo-iqtisodiyvasiyosiysohalardaikkitomonlamaijobiyo‘zgarishlarmavjudliginie'tirofetishdi.

Shuningdek, yoqilg‘i-energetikamajmuasidatexnikmodernizatsiyalashvatexnologikqaytajihozlashborasida, iqtisodiyottarmoqlariningenergiyaningekologiktozamanbalarinitatbiqetish, energiyaningmuqobilmanbalaridan, jumladanquyoshvashamolenergiyalaridanfoydalanishnirivojlantirishvakengaytirishhamdaiqtisodiyottarmoqlaridaenergiyasamaradorliginioshirishborasidahalito‘liqishgasolinmagankattasalohiyatmavjudligito‘g‘risidahamfikryuritildi.

YevropaIttifoqivakillariYevropaIttifoqiningenergetikasiyosati, YevropainvestitsiyabankivaYevroparekonstruksiyavataraqqiyotbankitomonidanamalgaoshirilganishlar, IRENA xalqaroagentliginingmintaqaviystrategiyasibilanmajlisishtirokchilarinitanishtirdilar. Shuningdek, YevropaIttifoqivaO‘zbekistondaqaytatiklanadiganenergiyamanbalarinijoriyetishmasalalarihammuhokamaqilindi.

O‘znavbatida, O‘zbekistonRespublikasiIqtisodiyotvazirligi, O‘zbekistonRespublikasiInvestitsiyalarbo‘yichadavlatqo‘mitasi, “O‘zbekenergo” va “O‘zbekneftegaz” aksiyadorlikjamiyatlarihamdaboshqatashkilotlarningvakillariYevropalikmehmonlarnienergetikasohasidaistiqboldagio‘rtavauzoqmuddatlirejalaribilantanishtiribo‘tdilar.

TomonlarO‘zbekistonbilanYevropaIttifoqienergetikasohasidagihamkorliknirivojlantirishninganiqyo‘nalisharibo‘yichakeyingiqadamlarnimuhokamaqildilar. Shuningdek, hamkorlikmasalalarinitezkorlikbilanhalqilishmaqsadidaikkitarafsub'yektlario‘rtasidagimuloqotnikuchaytirishgakelishiboldilar.


conv
conv
phone